Speciální masáže a terapie

Doteky pro zdraví - Touch for Health

Jde o komplexní tělesnou terapii, jejímž cílem je harmonizace a podpora fyziologických funkcí těla jako celku. Vychází především z propojenosti funkčního vztahu mezi jednotlivými svaly a vnitřními orgány. Hledají se svaly oslabené, tyto se pak korigují pomocí speciálních doteků, masírováním neurolymfatických a neurovaskulárních bodů či prací s úpony a bříšky svalů.

Terapie respektuje principy čínské medicíny, podle které jsou jednotlivé svaly a orgány funkčně propojeny pomocí energetických drah – meridiánů. Vychází tedy z předpokladu, že pokud je nějaký sval funkčně oslabený, je do určité míry funkčně oslabený i s ním propojený vnitřní orgán. Korekce svalu se tak prostřednictvím meridiánu (energetické dráhy) přenáší i na příslušný vnitřní orgán.

Body trojího účinku…
… představují systém, kterým je možné „oslovit“ tělo na jeho nejhlubších úrovních. Jde o neurolymfatické a neurovaskulární body, jež pracují na více úrovních současně, mají účinky nejen na fyzické tělo, ale působí i na úrovni emoční a mentální. Neurolymfatické body jsou umístěny na těle a dají se využít různými způsoby, dávají možnost rychle a efektivně oddrenovat sval, podkoží či orgán. Neurovaskulární body jsou umístěny na hlavě. Jejich systém propojuje orgány a svaly.
Jemným dotykem v oblasti těchto bodů dochází k prokrvení a uvolnění příslušného svalu a ovlivnění souvisejících orgánů, které jsou uloženy hluboko v těle, a není na ně možné působit přímo. Díky tomuto prokrvení a proteplení svalů a svalových skupin je následná masáž či jiná terapie mnohem efektivnější a ucelenější. Díky propojení neurolymfatických a neurovaskulárních bodů lze jednoduše a rychle navodit harmonii v těle.

Neurolymfatické a neurovaskulární body si můžeme také představit jako vstupy, jejichž ošetřením přichystáme tělo k další „komunikaci“. Někdy se problém vyřeší již při stimulaci těchto bodů. Jindy je třeba přistoupit k dalším masážním metodám. Následná masáž však není bolestivá, svaly a orgány se snadno uvolňují, případně tonizují. Již v průběhu ošetření dochází k úlevě od řešených obtíží.

Systém neurolymfatických a neurovaskulárních bodů, tzv. Bodů trojího účinku, v němž nacházíme vazby mezi svalem, orgánem, meridiánovou dráhou a bodem či místem na těle, popsali v minulém století Dr. Chapmanem a Dr. Goodheartem. Metoda využití Bodů trojího účinku nás přivádí k ošetření a potvrzování hlubokých vztahů mezi energetikou, psychikou a tělem a k jeho většímu pochopení. Umožňuje nám lepší nastavení tělesné harmonie a rovnováhy, tolik potřebných k celkovému zdraví lidského organismu.

Použití:

• přináší celkovou harmonizaci systému TĚLO-ENERGETIKA-PSYCHIKA
• využívá se samostatně nebo v kombinaci s jiným typem masáže či terapie za účelem prohloubení jejich účinků
• nachází využití v klasické rehabilitaci při povolování svalů před jejich odblokováním
• přináší rychlou úlevu při bolestivých stavech zad, bolestech hlavy a migrénách, bolestech ramen a kolen,při brnění končetin
• zřetelně uvolňuje svaly
• výrazně podporuje detoxikaci organismu


Ošetření se provádí ve dvou setkáních v intervalu (nejlépe) jednoho týdne. Optimální je ještě jedno setkání cca po 1 měsíci na případné korekce, dle individuálního stavu. Délka jednoho ošetření cca 90 - 120 minut.

Cena Kč 1 000,- za jedno ošetření v délce 90 - 120 minut.

Historie Bodů trojího účinku
Ve 30. letech minulého století učinil Dr. Frank Chapman unikátní objev. Objevil neurolymfatické neboli Chapmanovy reflexy. Metodou pokusu a omylu zkoumal tělo. Mapoval reflexní body, zóny na těle a zkoumal jejich reflexní účinky na orgány a žlázy. Zjistil, že třením a dotykem těchto míst dochází k aktivaci lymfatických cév příslušných orgánů a žláz. Dochází tak odplavení metabolických odpadních produktů a tím se výrazně zlepšuje stav a posiluje funkce všech orgánů v těle.

V 60. letech na jeho práci navázal chiropraktik Dr. Goodheart. Ten zkoumal, zda existuje nějaké spojení mezi reflexy, svaly, orgány a meridiány čínské akupunktury. Tak opět mnohými pokusy ověřil tato spojení a rozšířil mapu bodů o další záznamy.

V r. 1973 vydal Dr. Thie publikaci Touch for Health, kde byly body a metodika jejich užití popsány a předány širší veřejnosti. Technika používání neurolymfatických a neurovaskulárních bodů se těší velkému zájmu odborné i laické veřejnosti a je i nadále praktikována a rozvíjena.